Lebanon Country Fair

Lebanon Fairgrounds 122 Mack Rd., Lebanon, CT

Annual Agricultural Fair in Lebanon

Wapping Fair

Wapping Fair 75 Brookfield St, South Windsor, CT

Agricultural Fair in South Windsor

Berlin Lions Agricultural Fair

Berlin Fairgrounds 430 Beckley Rd, Berlin, CT

Annual Agricultural Fair at the Berlin Fairgrounds

Durham Fair

Durham Fairgrounds 24 Town House Rd, Durham, CT

Annual Agricultural Fair in Durham